Bestyrelse formål

Formål med en bestyrelse

En bestyrelse og dets formål er at føre strategisk tilsyn med virksomhedens ledelse. Bestyrelser kan bestå af blot tre personer og stadig fungere effektivt.

Bestyrelsen er ansvarlig for at give organisationen strategisk retning. Den fastlægger organisationens vision, mission og mål. Den samarbejder ofte med den administrerende direktør om at udvikle disse mål.

Bestyrelsens primære rolle at give ledelsesgruppen redskaberne til at nå deres mål.

Bestyrelsens formål er strategisk tilsyn

Som de fleste administrerende direktører ved, er bestyrelsens primære rolle at give ledelsesgruppen redskaberne til at nå deres mål. Men det betyder ikke, at bestyrelsen skal træffe alle beslutninger; faktisk kan en velfungerende bestyrelse udfordre ledelsesteamet til at øge dets præstationer. Selv om bestyrelsens rolle ikke er begrænset til at føre strategisk tilsyn, er den afgørende for virksomhedens effektivitet.

Bestyrelsesmedlemmerne bør forstå deres roller og ansvar og holdes ansvarlige, når de afviger fra missionen. Hvis de går uden for deres ansvarsområde, kan det gå ud over virksomheden. Bestyrelsens rolle er afgørende for virksomhedens succes.

Bestyrelser kan bestå af så få som 3 medlemmer

I en lille virksomhed består bestyrelsen oftest af tre medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer afhænger af virksomheden. Bestyrelsen kan have så få som tre medlemmer, eller den kan have så mange som ni eller flere. Der er mange fordele ved at have en mindre bestyrelse, men det er vigtigt at sikre sig, at bestyrelsens størrelse passer til virksomhedens behov.

Bestyrelser kan fungere effektivt uden udvalg

Mens store virksomheder ofte har udvalg, kan mindre virksomheder måske klare arbejdsbyrden selv. De kan uddelegere nogle opgaver til de enkelte medlemmer eller blot arbejde sammen for at få mest muligt ud af deres tid. Uanset strukturen kræver en effektiv bestyrelse engagement fra alle medlemmer. Hvis virksomheden er for lille til at have udvalg, kan en lille bestyrelse være nødt til at klare sig uden.

Relateret Stillinger