Direktør

Forskellige typer af direktører

Der findes flere forskellige typer af direktører, bl.a. administrerende direktør, kommerciel direktør, IT-direktør og HR-direktør. I denne artikel vil vi gennemgå nogle forskellige typer af direktører.

Administrerende direktør

En administrerende direktør er en af de øverste ledere i en virksomhed. De fører tilsyn med de forskellige afdelingers resultater og succes. Rollen som administrerende direktør er ikke fast defineret, så en god kandidat skal være alsidig nok til at håndtere enhver udfordring og opretholde virksomhedens omdømme. Desuden bør den administrerende direktør have fremragende kommunikationsevner.

En administrerende direktør er et uundværligt aktiv for enhver organisation. Den administrerende direktør har til opgave at lede organisationen og sikre, at den er i overensstemmelse med virksomhedens kultur og mål. Effektive administrerende direktører bringer en række forskellige færdigheder med sig til organisationen. De skal være samarbejdsvillige og praktiske og besidde den nødvendige viden til at føre tilsyn med en lang række forskellige opgaver. Deres rolle kræver, at de opbygger stærke relationer med bestyrelsen og personalet. Den administrerende direktør rapporterer direkte til bestyrelsen og er ansvarlig for at gennemføre bestyrelsens beslutninger.

Kommerciel direktør

En kommerciel direktør er en person, der har har en stærk baggrund inden for salg og markedsføring. Ofte er disse personer lederne af deres virksomhed, men det er ikke nødvendigt. Nogle virksomheder har måske kun brug for en kommerciel direktør til at styre virksomhedens salgs- og markedsføringsaktiviteter.

En kommerciel direktør har flere rettigheder og ansvarsområder end andre typer direktører. En kommerciel direktør har dog yderligere pligter, som kan gøre ham eller hende mere værdifuld for virksomheden. En kommerciel direktør vil ofte være ansvarlig for at sikre, at virksomheden gennemfører sine langsigtede mål.

IT-direktør

Rollen som IT-direktør kræver en blanding af tekniske og ikke-tekniske færdigheder. IT-direktøren skal motivere teams og forblive organiseret og fokuseret, da han eller hun skal koordinere mange menneskers arbejde. Ud over disse tekniske færdigheder skal IT-direktøren være i stand til at balancere flere ansvarsområder og samtidig styre sin egen arbejdsbyrde. Jobbet er dog ikke kun teknisk krævende, det kræver også en masse erfaring og den rette uddannelse.

Jobbet som it-direktør kræver et højt niveau af beslutningstagning, da direktørens ansvarsområder skal være i overensstemmelse med virksomhedens behov. De fleste teknologifagfolk arbejder sig dog opad på virksomhedens rangstige.

HR-direktør

En HR-direktør er normalt et medlem af den øverste ledelse i en virksomhed, som fører tilsyn med hele personaleafdelingen. Denne direktør kan have en mere teoretisk rolle, f.eks. udvikling af virksomhedens kultur, men han eller hun har også til opgave at rådgive og lette afdelingscheferne i håndteringen af medarbejdernes problemer og klager.

En HR-direktør har en lang række ansvarsområder. Ud over at føre tilsyn med en virksomheds HR-afdeling deltager de også i møder med ledende medarbejdere, diskuterer arbejdspladsens etik og udarbejder strategier for, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. De gennemgår også ansættelsesdata og arbejder på rapporter om balancen mellem arbejdsliv og privatliv og medarbejderfastholdelse. Ud over HR-direktørens generelle opgaver skal de også have viden om arbejdsmarkedslovgivning og -regler.

Relateret Stillinger