HR-direktør

Jobbet som personalechef

Ud over at besvare telefonopkald og e-mails fra HR-personale deltager en HR-direktør i møder med virksomhedens ledere for at drøfte etik på arbejdspladsen og udtænke strategier til forbedring af arbejdsmiljøet. Andre opgaver for en HR-direktør omfatter gennemgang af ansættelsesdata, udarbejdelse af rapporter om fastholdelse af medarbejdere og vurdering af medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og privatliv. Selv om en HR-direktørs opgaver er forskellige, er den generelle jobbeskrivelse den samme for mange stillinger.

En HR-direktør sikrer overholdelse af love om medarbejderforhold og arbejder på at uddanne afdelingsledere i spørgsmål inden for HR.

Hvad laver en HR-direktør

En HR-direktør fører tilsyn med administrationen af alle HR-programmer i en virksomhed. Denne person overvåger også effektiviteten af HR-praksis og udarbejder rapporter om sådanne spørgsmål. De sikrer også overholdelse af love om medarbejderforhold og arbejder på at uddanne afdelingsledere i at håndtere juridiske spørgsmål inden for HR.

En HR-direktørs hovedansvarsområder omfatter forvaltning af budgettet, løsning af medarbejderproblemer, samtaler med talenter, gennemgang af data og meget mere. Disse opgaver kræver stærke kommunikations- og analytiske problemløsningsevner. Derudover skal denne person være en holdspiller og imødekommende.

HR-direktører skal være velbevandret i en række forskellige love, etiske regler og forretningsmetoder. Derfor bør de have stærke interpersonelle og ledelsesmæssige færdigheder. Ud over en solid uddannelsesmæssig baggrund skal HR-direktørerne have en sund dømmekraft, diskretion og integritet. De skal være i stand til at træffe beslutninger under stressende omstændigheder og udvise en stærk selvfølelse.

Relateret Stillinger