Hvad er en bestyrelsesformand?

Hvad er en bestyrelsesformand?

En bestyrelsesformand er hvad en formand for bestyrelsen er kaldt, og hans eller hendes beslutningskompetence er ofte den mest indflydelsesrige. Under formandens ledelse kan der træffes langsigtede beslutninger.

Det er formandens ansvar at opretholde høje standarder for virksomhedsledelse.

Som den udøvende leder sikrer formanden ansvarlighed og er medansvarlig for ledelsen af virksomhedens ledende medarbejdere. Han eller hun fungerer også som sparringspartner for den administrerende direktør. Det er formandens ansvar at opretholde høje standarder for virksomhedsledelse.

Opgaver:

Som formand er ens hovedopgave at lede bestyrelsen og hjælpe dem med at opfylde deres opgaver. Man skal lede bestyrelsens møder, godkende vigtige politikker og føre tilsyn med den administrerende direktør. Bestyrelsesformanden fører også tilsyn med bestyrelsens ledelsesudvikling og planlægning af efterfølgere. Mens virksomhedens administrerende direktør er direkte involveret i at føre virksomhedens strategier ud i livet, vil bestyrelsesformanden fungere som den ultimative kontrol med disse strategier. Desuden hjælper bestyrelsesformanden ledelsen med at nå deres mål, hvad enten det drejer sig om rentabilitet eller udvidelse af markedsandele samt et positivt image i offentligheden.

Som bestyrelsesformand har man mange ansvarsområder. Formanden skal være i stand til at kommunikere effektivt med bestyrelsesmedlemmerne og sikre, at de inddrages i alle møder og beslutninger. Deres rolle omfatter også at fremme samarbejdet med andre bestyrelsesmedlemmer, og man skal være i stand til at håndtere de forskellige personligheder og kompetencer hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer effektivt.

Som bestyrelsesformand har man en lang række ansvarsområder, herunder fastlæggelse af dagsordenen og styring af diskussionernes forløb. Som bestyrelsesformand skal man være i stand til at kommunikere effektivt med bestyrelsen for at sikre, at de inddrages i alle møder og beslutninger, at alle forstår spørgsmålene og når frem til en aftalt konklusion. Rollen som bestyrelsesformand omfatter også at fremme samarbejdet med andre bestyrelsesmedlemmer, og man skal være i stand til at håndtere de forskellige personligheder og kompetencer hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer effektivt. For at være en god formand skal man være meget dygtig til kommunikation, samarbejde, aktiv lytning og facilitering.

Kommunikation:

Kommunikationen mellem en bestyrelsesformand og hans eller hendes medarbejdere er af flere årsager afgørende. For det første skal en bestyrelsesrepræsentant være i stand til at forklare, hvorfor noget ændres, og hvad der vil ske som det næste.

Relateret Stillinger