Hvem vælger direktionen?

Hvem vælger direktionen?

Spørgsmålet “Hvem vælger direktionen” skal ses fra bestyrelsens synsvinkel. I mange virksomheder vælges den administrerende direktør af bestyrelsen. Det giver bestyrelsen mulighed for at have en vis indflydelse på valget af den administrerende direktør, men det giver ikke nødvendigvis den administrerende direktør større kontrol over virksomhedens retning.

Bestyrelsens grundlæggende rolle er at vælge og overvåge direktionen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen træffer beslutninger om spørgsmål af grundlæggende eller økonomisk betydning. En bestyrelse består af et nærmere bestemt antal bestyrelsesmedlemmer, som evaluerer direktionens præstationer. De skal have den nødvendige viden, kompetence og erfaring til at udføre deres opgaver effektivt og i virksomhedens bedste interesse.

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsens rolle er at føre tilsyn med en virksomhed. Ud over at vælge den administrerende direktør overvåger den også udvælgelsen af nye direktører, overvåger de eksisterende direktøres præstationer og fastsætter aflønningen af direktionen.

Ledelseskrav

Ledelseskravene til den administrerende direktør skal udformes af bestyrelsen og matches med den rette kandidats kvalifikationer. Søgekomitéen bør udforme jobkravene efter at have forstået organisationens retning og være nået til enighed med bestyrelsen. Bestyrelsen har den endelige magt til at vælge eller afsætte den administrerende direktør og skal respektere den nye leders beslutningskompetence.

Relateret Stillinger