Kommerciel direktør

Hvad er en kommerciel direktør

En kommerciel direktør refererer direkte til den administrerende direktør eller virksomhedslederen. I denne rolle spiller de en nøglerolle i virksomhedens overordnede udvikling. Som følge heraf er den kommercielle direktør ansvarlig for alle aspekter af salg og markedsføring.

Den kommercielle direktør er ansvarlig for den strategiske planlægning og gennemførelse af en virksomheds salgs- og markedsføringsstrategi.

Rollen som kommerciel chef

Rollen som kommerciel chef er krævende og kræver stærke analytiske evner. Desuden skal den kommercielle direktør være i stand til at udvikle effektive relationer med underordnede og uddanne medarbejdere i relaterede afdelinger.

Ud over fremragende organisatoriske færdigheder skal en kommerciel direktør være i stand til at motivere og inspirere andre. De skal også have en fremragende dømmekraft og være i stand til at udvikle et godt arbejdsforhold med andre. De skal være i stand til at træffe hurtige beslutninger, mens de styrer flere projekter, der befinder sig på forskellige stadier af udvikling.

Hvad laver en kommerciel direktør

Den kommercielle direktør er ansvarlig for den strategiske planlægning og gennemførelse af en virksomheds salgs- og markedsføringsstrategi. Stillingen kombinerer marketing-, salgs- og finansfunktioner. En kommerciel direktør har bl.a. til opgave at organisere forsyningskæden, føre tilsyn med produktionsprocessen, forvalte den overordnede forretningsplan og udarbejde langsigtede markedsføringsplaner. Funktionens opgaver varierer fra virksomhed til virksomhed, afhængigt af virksomhedens størrelse, ledelsesstrukturen og de specifikke stiftere.

Den kommercielle direktør fører tilsyn med virksomhedens strategiske planlægning og samarbejder med andre direktører, f.eks. direktøren for økonomi og personale. De fører også tilsyn med den kommercielle indkøbsproces og arbejder tæt sammen med leverandørerne for at opnå den mest effektive styring af forsyningskæden. De er ansvarlige for at udvikle og opretholde positive relationer med leverandører, vælge de bedst mulige partnere og koordinere alle spørgsmål vedrørende forsyningskæden. En kommerciel direktørs opgaver er varierede og har ofte et større ansvar end deres kolleger.

Relateret Stillinger