Administrerende direktør

En administrerende direktørs pligter og ansvarsområder

En administrerende direktør er ansvarlig for den daglige drift af en virksomhed og rapporterer til bestyrelsen. De administrerende direktører er også virksomhedens ansigt, og det er deres opgave at sørge for, at virksomheden er solvent.

En administrerende direktør fører tilsyn med aktiviteterne i forskellige grupper i en organisation.

Ansvarlig for den daglige ledelse af en virksomhed

Direktører er ansvarlige for de overordnede resultater og succes for virksomhedens afdelinger. Ud over de uddannelsesmæssige kvalifikationer skal de have fremragende kommunikationsevner og være i stand til effektivt at lede og kommunikere med alle niveauer i virksomheden.

Den administrerende direktør refererer til bestyrelsen

Som virksomhedens øverste leder rapporterer den administrerende direktør til bestyrelsen og arbejder for at sikre konsistens i hele organisationen.

Bestyrelsens repræsentant

Direktøren fører tilsyn med aktiviteterne i forskellige grupper i en organisation. De arbejder også tæt sammen med forskellige ledere i organisationen og yder strategisk rådgivning hele året rundt. Derudover er de ansvarlige for at virksomheden når sine definerede mål og holder sig på rette spor.

Ansvarlig for at holde en virksomhed solvent

Direktørens ansvarsområder spænder fra at holde virksomheden solvent til at fremme vækst og innovation. Selv om en direktørs rolle i høj grad er af ledelsesmæssig karakter, er der visse opgaver, som direktøren forventes at udføre.

Relateret Stillinger