Hvordan vælges en bestyrelse

Hvordan vælges en bestyrelse

Hvordan en bestyrelse vælges, afhænger i høj grad af virksomhedens ejerstruktur. Hvis der f.eks. kun er én stor aktionær, kan denne enhed have mere eller mindre kontrol over selskabet.

Kvalificerede kandidater

Inden du udnævner et nyt medlem til din bestyrelse, bør du evaluere kandidaterne ud fra de specifikke kriterier, som din virksomhed har opstillet. Desuden bør du opstille en systematisk proces til at score kandidaternes ansøgningsmateriale og interviewpræstationer.

Interview

Før du vælger et bestyrelsesmedlem, skal du interviewe ansøgerne for at måle deres engagement i organisationens vision og værdier. Bestyrelsen kan bede om detaljer om deres arbejdshistorie og motivation. Desuden vil interviewerne gerne vide, om ansøgeren har foretaget tilstrækkelig research om organisationen og dens værdier. Under interviewet skal du være ærlig og oprigtig om dine intentioner.

Valg af bestyrelse

Hvis du er ved at oprette en virksomhed, er det et vigtigt skridt at vælge en bestyrelse. Man kan også oprette en rådgivende gruppe som et advisory board, der kan hjælpe med at fremskynde udviklingen af virksomheden. Det er også vigtigt at vælge medlemmer med specifikke færdigheder og viden inden for ansvarsområdet. Sørg for, at bestyrelsesmedlemmerne er etiske og vil handle i virksomhedens bedste interesse.

Referenceramme

Det er en god idé at oprette et mandat for en bestyrelse, hvis du vil sikre, at dit udvalg har den rette autoritet til at udføre de opgaver, som medlemmerne har fået tildelt. Referencerammen udarbejdes typisk af bestyrelsen og godkendes, efter at det nye udvalg er oprettet.

Tidsforpligtelse

Typisk bruger bestyrelsesmedlemmer mellem fem og femten timer om året på virksomhedens bestyrelsesmøder. Det faktiske tidsforbrug varierer dog betydeligt. De mest effektive bestyrelsesmedlemmer bruger omkring 40 dage om året på bestyrelsesarbejde, mens de mindre effektive bruger mindre tid. Bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug kan fordobles i krisetider i virksomheden, hvor bestyrelsesmedlemmerne bruger næsten dobbelt så meget tid som den administrerende direktør. Derfor bør bestyrelsesmedlemmer være realistiske med hensyn til den tid, de skal bruge på deres arbejde.

Relateret Stillinger